CÉGÜNKRŐL

Több pólusvárossal egyetemben, 2006-ban elkészült Debrecen Fejlesztési Pólus stratégiája, amelyben fejlesztési területként, prioritásként került meghatározásra a Gyógyszeripari Kutatás-fejlesztési és Innovációs Központ létrehozása a városban. 2009 áprilisában a Debreceni Vagyonkezelő Zrt., a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. alapította meg a Pharmapolis Gyógyszeripari Tudományos Park Kft.-t azzal a céllal, hogy zöldmezős beruházás keretében, Debrecenben a meglévő erőforrásokat kihasználva koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központot hozzon létre. A mintegy hatmilliárd forint összköltségű projekt 50 százalékban Európai Uniós forrásból valósult meg, a társaság a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, Innovációs és technológiai parkok támogatására kiírt pályázaton nyert forrást.

A beruházás eredményeképpen létrejött a 10500 négyzetméteres korszerű kutatóbázis az úgynevezett „science park”, amely a gyógyszeripari ágazat számára egyedi K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját képes nyújtani.

A gyógyszeripari kutatás-fejlesztési és innovációs célokat szolgáló épületegyüttes kutatási és infokommunikációs technológiával támogatja a gyógyszeripari ágazatban működő kis- és középvállalkozások egyedi igényeit is, amelyet a bérlők előzetes igényeihez igazodva alakítottak ki. Az épületben a többi között a XXI. század követelményeinek megfelelően felszerelt kísérleti laboratóriumok, állatház, irodahelyiségek, injekciós gyógyszerformákat fejlesztő laboratóriumi terület, valamint konferenciatermek kaptak helyet.

A fejlesztés eredményeként létrehozott parkba olyan vállalkozások települnek majd be, amelyek további vállalkozásokkal, felsőoktatási intézményekkel, akadémiai kutatóintézetekkel együttműködve képesek magas hozzáadott értékű, export- és piacképes, új, vagy továbbfejlesztett termékek előállítására, technológiák kidolgozására, piacra való bevezetésére, amellyel hozzájárulnak Magyarország nemzetközi K+F+I hírnevének öregbítéséhez.

Ezek részben a gyógyszeripari kutatás-fejlesztéssel foglalkozó „spin-off” vállalkozások, illetve olyanok, amelyek tagjai a Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszternek. A „science park” bérlői – a Richter Gedeon Nyrt. kivételével – jellemzően a magyar gyógyszerkutatás területén működő kis- és középvállalkozások, amelyek tevékenységük során nem elsősorban meglévő termékeiket, eljárásaikat tervezik továbbfejleszteni, hanem teljesen új K+F+I tevékenységet végeznek, ami által új, piacképes termékeket, szolgáltatásokat, technológiákat hoznak létre.

A létesítmény közvetlen előnyei mellett, hosszú távú hatásai is pozitívak. Javítja a kutatás-fejlesztés feltételrendszerét, erősíti a felsőoktatás innovatív tevékenységét, növeli a kutatómunka és életpálya vonzerejét, hozzájárul az intézményi és vállalati együttműködés erősítéséhez.

A park 120 kutató számára biztosít munkahelyet és hozzájárul az ágazat, a vállalkozások, s nem utolsósorban Debrecen városának további fejlődéséhez.

Keresés